Isnpektor

Inspektor

Inspektor je servis koji pruža informacije o inspekcijama i njihovim posetama.


Servis je informativnog karaktera, namenjen što boljem razumevanju i poštovanju zakona Republike Srbije i povećavanju svesti privrede o značaju i uticaju ispravnog formalno pravnog poslovanja svih tipova pravnih lica koji posluju po zakonima Republike Srbije.

Servis je dostupan na web sajtu inspektor.rs, kao i na Android, iOS uređajima.

Veoma je važno da na svom uređaju u podešavanjima omogućite lokaciju aplikaciji, kao I push notifikacije da bi servis pružio maksimalnu tačnost kada su obaveštenja u pitanju.

Takodje, servis vam pruža dosta opštih informacija koje mogu da budu korisne za vaše poslovanje.